• Nederlands
    • Deutsch

Disclaimer

Ferienparadies Heidehof

F. Henkes/R.Heck

Ramscheiderhöhe 3-5

53940 Hellenthal

 

www.heidehof-eifel.nl

Tel: 0049-(0)2448 95010

E-Mail: heidehof-eifel@t-online.de

 

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Ferienparadies Heidehof. U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software  e.d.)  en het gebruik van  foto's voor commercieel gebruik is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van Ferienparadies Heidehof vereist. Hierover kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site

Ferienparadies Heidehof geeft geen garantie of zekerheid voor wat betreft de werking, kwaliteit of functionaliteit van de website. Toegang tot de website kan om wat voor reden dan ook verstoord, beperkt of vertraagd zijn.

Ferienparadies Heidehof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid - voor schade van welke aard dan ook, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade en winstderving) door het gebruik of het onvermogen om gebruik te maken van de website of enig materiaal dat op deze website verschijnt of van enige actie of besluit genomen als een resultaat van het gebruik van de website of het desbetreffende materiaal.

De website bevat links naar externe websites. Ferienparadies Heidehof is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de content van deze website(s). Informatie op de website of informatie beschikbaar gemaakt door middel van een hypertekst-link vanuit de website, is beschikbaar gemaakt zonder aansprakelijkheid van de kant van Ferienparadies Heidehof. Ferienparadies Heidehofaanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in relatie tot informatie op of toegankelijk gemaakt vanaf heidehof-eifel. De op deze website getoonde informatie wordt door Ferienparadies Heidehof met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en / of onjuist is.

 

Ferienparadies Heidehof sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website en/of de daarop gepubliceerde informatie. Alle rechten berusten bij Ferienparadies heidehof, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.